O MNIE

OFERTA

KONTAKT

REFERENCJE

Wystąpienie publiczne

          to szansa, a nie kara…

PREZENTACJE BIZNESOWE

 

„Nie wystarczy mówić do rzeczy,

trzeba jeszcze mówić do ludzi”

Stanisław Jerzy Lec

 

 

Szkolenia i konsultacje indywidualne (ćwiczenia z wykorzystaniem kamery), a także wsparcie w przygotowaniu prezentacji na konkretne wydarzenia biznesowe:

•  Strategia nowoczesnej prezentacji biznesowej

•  Skuteczne zarażanie wizją poprzez budowanie pozytywnych

emocji i skojarzeń odbiorcy

•  Atrakcyjna autoprezentacja i forma prezentacji multimedialnej

POWRÓT

WYSTĄPIENIA MEDIALNE

 

„Umiejętność przekonywania ludzi stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który jestem gotów płacić więcej, niż za jakikolwiek inny”.

Jon D. Rockefeller

 

 

Treningi medialne prowadzone przez zespół trenerów:
dziennikarza, logopedę medialnego i operatora kamery,
prowadzone w profesjonalnym studiu telewizyjnym:

•  Ćwiczenia przed kamerą – kilkakrotne nagrywanie

i analizowanie wypowiedzi każdego uczestnika: wypowiedź
newsowa, wywiad w studiu, konferencja prasowa

•  Zasady kontaktów z mediami – Czego od nas chcą media

i czy możemy im to dać?

•  Wizerunek medialny – znaczenie mowy ciała, wyglądu

i sposobu mówienia

•  Ujawnianie emocji, optymizm i naturalność przekazu.

Wzbudzanie zaufania, wiarygodność przekazu

•  Pokonywanie strachu przed kamerą – techniki błyskawicznego

neutralizowania stresu, tremy, napięcia

POWRÓT

LOGOPEDIA MEDIALNA

 

 

„W mikrofonie jest ucho słuchacza…”

 

 

 

Szkolenia i konsultacje indywidualne dla dziennikarzy, przygotowywanie dziennikarzy do egzaminów na Kartę Ekranową:

•  głos i dykcja w pracy z mikrofonem i przed kamerą

•  interpretacja tekstów dziennikarskich

•  skuteczny przekaz medialny – znaczenie akcentu,

modulacji głosu, tempa wypowiedzi, pauzy

POWRÓT

DYKCJA I EMISJA GŁOSU

 

 

„Twoja wymowa jest twoją wizytówką”

 

 

 

Szkolenia i konsultacje indywidualne:

•  Diagnoza i terapia logopedyczna

•  Emisja głosu: prawidłowe oddychanie, ustawianie głosu

(np. obniżanie, szukanie najciekawszej barwy, wzmacnianie głosu), fonacja i rezonans, czyli tworzenie głosu i posyłanie go przed siebie/ – osiąganie celów głosem

•  Dykcja – usprawnianie narządu artykulacyjnego, rozwijanie

sprawności dykcyjnej, doskonalenie wymowy

POWRÓT