O MNIE

OFERTA

KONTAKT

REFERENCJE

Sukces jest najgłośniejszym

    mówcą świata.

                   Napoleon Bonaparte

Na wyjątkowe podkreślenie zasługuje bardzo duże zaangażowanie Pani Lidii Buksak w proces przygotowań uczestników szkolenia...

Szymon Kamiński
Prezes Zarządu
BZ WBK Leasing

Profesjonalizm, doświadczenie, ogromne zaangażowanie oraz nowatorskie metody pracy pani Lidii sprawiają,

że efekty jej pracy są codziennie widoczne na antenie...

Piotr Kraśko

prezenter

Szef Wiadomości TVP1

Powiedziałaś: "Wyrzuć do śmietnika wszystko, czego nauczyłaś się do tej pory". Byłam w szoku…

ale tak zrobiłam i dziś bardzo Ci za to dziękuję.

Anna Morawska
dziennikarka
Panorama TVP2

Metodologia szkolenia i sposób pracy pani Lidii
były w naszej ocenie bardzo skuteczne...

Wojciech Orzech
Wiceprezes Zarządu
ENERGA - Operator S.A.

Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy,

dzięki której diametralnie zmieniłem swoje
podejście do prezentacji...

Piotr Chrobot
Dyrektor Sprzedaży
BZ WBK Leasing

Pani Lidia Buksak, jako doświadczony logopeda medialny i trener wystąpień publicznych, pokazała nam nowe
możliwości w zakresie szkoleń i konsultacji indywidualnych dla dziennikarzy.

Profesjonalizm, doświadczenie, ogromne zaangażowanie oraz nowatorskie metody pracy pani Lidii sprawiają,
że efekty jej pracy są codziennie widoczne na antenie- sposób mówienia, emisja głosu dziennikarzy, a także
czytelność i skuteczność przekazywanych treści bezpośrednio wpływają na poziom całego programu.
Jest to najlepsza weryfikacja i potwierdzenie kompetencji pani Lidii.

Z jej doświadczenia korzystają przede wszystkim wiodący prezenterzy i reporterzy Wiadomości, których można
oglądać codziennie na naszej antenie. Wszystkie osoby, które szkoliła p. Buksak są zadowolone nie tylko
ze spektakularnych efektów, widocznej, znacznej poprawy jakości przekazu werbalnego, ale również z wyjątkowego
sposobu pracy, dobrej atmosfery i umiejętności motywowania do zmiany, którymi cechuje się p. Lidia.

 

Piotr Kraśko

prezenter

Szef Wiadomości TVP1

POWRÓT

BZWBK Finanse & Leasing SA po raz pierwszy korzystała z usług Pani Lidii Buksak w okresie lipiec-sierpień 2012,
w formule szkoleń i konsultacji indywidualnych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia udzielonego naszej kadrze kierowniczej przez Panią Lidię Buksak.
Pani Lidia Buksak dostosowała tryb i zakres konsultacji do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników programu.
Tryb indywidualnych konsultacji pozwolił osiągnąć bardzo dobre wyniki podczas serii wystąpień publicznych
ważnych dla zbudowania wizerunku naszej organizacji.

Na wyjątkowe podkreślenie zasługuje bardzo duże zaangażowanie Pani Lidii Buksak w proces
przygotowań uczestników szkolenia, zrealizowanych w bardzo krótkim czasie.

Rekomendujemy współpracę z Panią Lidią Buksak jako bardzo profesjonalnym,
skutecznym i godnym zaufania partnerem w rozwoju kompetencji komunikacyjnych.

 

Szymon Kamiński

Prezes Zarządu

BZ WBK Leasing

POWRÓT

Metodologia szkolenia i sposób pracy pani Lidii były w naszej ocenie bardzo skuteczne.

Trenerka koncentrowała się na potrzebach i kompetencjach indywidualnych uczestników, odwołując się do swej
rozległej wiedzy i doświadczenia. W naszej ocenie przeprowadzony trening daje pewność, że nabyte umiejętności
będą wykorzystywane również w przyszłości.

We współpracy z panią Buksak przygotowywaliśmy m.in. konkretne wystąpienia i prezentacje, istotne dla wizerunku
naszej Spółki i powodzenia prezentowanych przedsięwzięć.

Bogate doświadczenie pani Lidii Buksak, jej zaangażowanie w czasie zajęć, pasja, z jaką doskonaliła nasze umiejętności i trwałe efekty tej współpracy pozwalają nam polecić panią Lidię Buksak jako wysokiej klasy profesjonalistkę i partnera godnego zaufania.

 

Wojciech Orzech

Wiceprezes Zarządu

ENERGA - Operator S.A.

POWRÓT

Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy, dzięki której diametralnie zmieniłem swoje podejście do prezentacji. Dziękuję za cenne uwagi dotyczące schematu przygotowania prezentacji, sposobu budowania przekazu
i prezentowania. Wszystkie spotkania i próby pozwoliły mi uwierzyć, że można inaczej, a przede wszystkim
ciekawiej przekazywać treści.

Największym doświadczeniem i jednocześnie sprawdzianem przepracowanego czasu było moje wystąpienie
przed blisko 300 osobową grupą koleżanek i kolegów. Największą nagrodą zaś opinie (te wypowiedziane
i te nie wypowiedziane), oraz słowa których nie zapomnę: ,,nie spodziewaliśmy się, że tak potrafisz...''.

Dziękuję za Twoją obecność i poświęcony czas. Jestem naprawdę wdzięczny. Jeżeli moje zadowolenie miałbym
określić w skali 1-6, to wynosi ono 7. W skali 1-10, wynosi 11. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Na pewno będę polecał Twoje szkolenia.

 

Piotr Chrobot

Dyrektor Sprzedaży

BZ WBK Leasing

POWRÓT

Bardzo dziękuję za lata... niezwykłej współpracy.

Nigdy nie zapomnę Twoich pierwszych słów do mnie, kiedy przyszłam do Ciebie, pracując jeszcze
w "Wiadomościach". Powiedziałaś: "Wyrzuć do śmietnika wszystko, czego nauczyłaś się do tej pory".
Byłam w szoku… ale tak zrobiłam i dziś bardzo Ci za to dziękuję.

Mam nadzieję, że naszą wieloletnią pracę nad moich głosem i interpretacją tekstów,
słyszą widzowie "Panoramy".

 

Anna Morawska

dziennikarka

Panorama TVP2

POWRÓT